Fonética

HERRERO HERRERO, María Ángeles (2018): “Qüestions fonètiques en la revisió i actualització de la toponímia tradicional de Saix”, Actes de l’XI Jornada d’Onomàstica/III Congrés de la Societat d’Onomàstica, Elda i Petrer 2017, València: Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, págs. 123-128.