Roger i Arcàngels

HERRERO HERRERO, María Ángeles (2015): “Els Roger i els Arcàngels: les nobles nissagues del món escartià o la maquinària de construcció de biografies fictícies per Vicent J. Escartí”, en Joaquim Espinós, Antoni Maestre i Isabel Marcillas (ed.) La biografia a examen, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, págs. 279-291.